Мета вивчення дисципліни отримання студентами міцних знань та умінь з основ організації технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів і двигунів.